EN TR

ZEBRİS REHAWALK SİSTEMİ


Zebris Rehawalk sistemi, nörolojik, ortopedik ve geriatrik rehabilitasyonda yürüyüş bozukluklarının tedavisinde ve analizinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Rehawalk yürüyüş parkuruna ek olarak, tedavi alanına yürüyüş paternlerinin yansıtılmasını sağlayan kişiye özel görsel feedback ünitesi içerir. Görsel feedback eğitimi sistemle eş zamanlı çalışan ve tedavi alanının önünde bulunan büyük bir monitör tarafından üç boyutlu sanal ortam oluşturularak desteklenir.
Postür, denge analizi ve denge eğitim modülü de sistemle senkronize çalışır.
RehaWalk ile terapi, kişiye özel geliştirilebilen programları sayesinde fonksiyonel ve kognitif sorunları olan hastaların güvenli ve etkin bir yürüyüşe ulaşmalarına yardımcı olur. 
Çok sayıda tekrarlanan adımlar sayesinde, düşmelere karşı korunma ve dengeli yük aktarımı temin edilerek, hareketin otomatizasyonu sağlanmaya çalışılır.
Sistem otomotik olarak tedavi gidişatının dökümantasyonunu çıkarır. Kinematik ve video tabanlı parametrelerin kayıt altına alınmasını sağlar.

ADAPTİF GÖRSEL FEEDBACK KULLANARAK YÜRÜYÜŞ EĞİTİMİ
Yürüyüş Analizi

Yürüyüş analiz ölçümleri ekranla eş zamanlı gözlenerek takip edilebilir ve otomatik olarak raporlama çıkarılabilir. Değerlendirme raporu, basma,salınım ve çift adım basma fazları, ayak rotasyon açıları, detaylı ayak taban basınç dağılım analizi gibi önemli yer ve zaman parametrelerinin hepsini içerir.

Yürüyüş Eğitimi
Analiz sırasında ölçülen adım uzunluğu, adım genişliği, ayak rotasyon açısı gibi parametreler eğitim hedefleri doğrultursunda kişiye özel yeniden belirlenir.
Belirlenen başlangıç değerleri eğitim seansı uygulanırken, hedefler doğrultusunda değiştirilerek, kişiye özel eğitim seansının uygulanması sağlanır.
Eğitim sırasında adımlar, ayak izleri şeklinde yürüyüş parkuruna yansıtılır. Yürüyüş eğitimi süresince hastadan kendi ayaklarını, projeksiyondan yansıtılan ayak izleri üzerine denk getirerek yürümeye çalışması istenir. Ciddi fonksiyonel yetersizliği olan hastalarda gerektiğinde ağırlık aktarımı azaltılırak sisteme adaptasyon kolaylaştırılır.
Hastanın performansı eğitim sonrası raporlama ile belirlenir. Eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığı yada ne kadar yapılabildiği belirlenerek tedavi hedeflerinde hastanın yetenekleri doğrultusunda yeniden düzenleme yapılır. 
İlerleyen aşamada yürüyüş analizi tekrarlanarak, önceki ve sonraki analiz verileri karşılaştırılır. 

 

SANAL ORTAM KULLANILARAK YÜRÜYÜŞ VE KOORDİNASYON EĞİTİMİ

Hasta ayak izlerini ve ağırlık dağılımını görebildiği sanal yürüyüş ortamında hareket halindedir. Koordinasyon becerileri kadar postür kontrolü yönelik eğitim sağlanır. Farklı eğitim modülleri her hastaya özel adapte edilebilen bir eğitim ortamı sağlar.
Fiziksel ve kognitif yetenekler amaç spesifik eğitim süresince simultane olarak kullanılır ve geliştirilir. Hasta yürüyüş sırasında bazı aritmetik problemler çözerken, basit algısal ve bilişsel hedeflere de ulaşmak durumundadır.
Böylece, otomatize yürüyüş desteklenirken, aynı zamanda yürüyüş reaksiyon zamanı ve dikkat yoğunluğu geliştirlir. Eğitim dersi süresince zorluk derecesi değiştirilebilir ve yeni engel seviyeleri eklenebilir.
Hastanın becerileri ve düzeyi dikkate alınarak; ferdi eğitim düzeyleri geliştirilebilir ve kişi spesifik adaptasyon sağlanabilir.​ 

OPTIONEL ADD-ONS
Eklem açıları software sayesinde raporda kolayca tespit edilerek hesaplanarak gösterilebilir.
Tam senkronize EMG Miyografi sistemi, cilde yerleştirilen bipolar elektrodlar sayesinde kas aksiyon potansiyellerini kayıt altına alır. 8 kanallı miyografi sistemi ana bilgisayasa bluetooth ile bağlıdır. Raporlamada zaman ayarlı EMG sinyalleri kayıt altına alınır.

RehaWalk- Yürümeyi öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı……………. 
Rehawalk teknolojisi hastanın ihtiyacına göre tam bir adaptasyon sunar: tekerlekli sandalyede olan hastadan, kendisi yürüyebilen hastaya kadar tüm konponentler ayarlanabilir. 
RehaWalk klasik manual yürüyüş terapisi ile robot destekli hareket terapisi arasında bir terapi programına imkan sağlar.
Kişisel ihtiyaçlar ve gerekliliklere bağlı olarak ayarlanabilme imkanı sunan, geleceğin teknolojik tedavi yaklaşımlarına temel oluşturacak bir terapi sistemidir.

Bizden Makaleler