EN TR

Gecikmiş dil-konuşma
Akıcılık bozuklukları

        Kekemelik
              Okul öncesi kekemelik
              Okul çağı kekemeliği
              Yetişkinlerde kekemelik
              Hızlı-bozuk konuşma (cluttering)

Konuşma sesi bozuklukları
         Fonolojik bozukluk 
         Artikülasyon bozuklukları
         Konuşmada anlaşılırlık sorunları

Beyin hasarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları
         Afazi
         Sağ beyin hasarı
         Travmatik beyin hasarı

Ses bozuklukları
Gelişim geriliğine bağlı dil ve konuşma bozuklukları
Motor konuşma bozuklukları

         Dizartri
         Apraksi
         Serebral Palsi

Yutma bozuklukları
Diğer nörolojik bozukluklar

         Parkinson
         Demans
         Alzheimer
         Diğer

Yarık dudak-damağa bağlı dil ve konuşma bozuklukları
Yaygın gelişimsel bozukluğa (otizm spektrum bozuklukları) bağlı dil ve konuşma bozuklukları
İşitme engeline bağlı dil ve konuşma bozuklukları
Zihin engeline bağlı dil ve konuşma bozuklukları
Çeşitli sendromlara bağlı dil ve konuşma bozuklukları
Alternatif ve destekleyici iletişim
Disleksi (okuma bozukluğu)