EN TR
Ozon tedavisi

 

Algoloji Ünitesi

Akut ve kronik ağrı tedavisinde, ilaç tedavisi ya da fizik tedavi uygulamalarının yetersiz kaldığı hastalarda girişimsel ağrı yöntemleri günümüzde oldukça sık uygulanmaktadır. Tedavi, tanı işlemlerini takiben her hasta için özel olarak planlanan bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Ağrı ünitemizde uygulanan girişimsel ağrı enjeksiyonlarının büyük bir çoğunluğu uygun lokal anestezi uygulaması sonrasında görüntüleme yöntemlerinin (ultrasonografi-skopi) klavuzluğunda yapılmaktadır. Ağrı ünitemizde ayrıca nöralterapi ve proloterapi uygulamaları da sıkça uygulanmaktadır.

 

 

Ultrason Klavuzluğunda Uygulanan Girişimsel Ağrı Tedavi Yöntemlerimiz şunlardır:

* Diz, kalça ve omuz kireçlenmelerinde eklem içi enjeksiyonlar (kortizon, hyaluronik asit, PRP),
* Sinir blokajları (karpal tünel sendromuna bağlı elbileği ağrılarının tedavisi, dirençli omuz ağrılarının tedavisinde supraskapular blok), 
* Kaudal epidural enjeksiyonlar (bel fıtığı ve omurga kanalı darlıklarına bağlı dirençli bel ağrısı tedavisi için) 
* Sakroiliak eklem enjeksiyonları,
* Kuyruk sokumu ağrılarının tedavisi, 
* Topuk dikeni tedavisinde USG eşliğinde PRP uygulamaları,
* Tenisçi dirseği tedavisinde USG eşliğinde PRP uygulamaları,
* Şiddetli kalça ve bacak ağrısı (siyatik) tedavisinde piriformis kası enjeksiyonu, 
* Eklem içi sıvı boşaltılması, 
* Tendon iltihaplarında USG eşliğinde kortizon enjeksiyonları,
* Kas ve tendon yırtıklarının tedavisinde USG eşliğinde PRP enjeksiyonları.
  Eklemlerde aşırı sıvı üretimine bağlı ödemi olan hastaların eklem içi sıvı boşaltılması, düşme sonucu kas ya da eklem içi kanamaların boşaltılması, eklem-yumuşak doku ve kas üzerine tedavi edici         ilaçların (kortizon, kıkırdak koruyucu ilaçlar, PRP, botox vb) uygulanabilmesi için ultrason eşliğinde enjeksiyon yöntemleri ağrı ünitemizde algoloji ekibimiz tarafından uygulanmaktadır. Ultrasonun en         büyük avantajı enjeksiyon yapılan bölgenin net olarak görüntülenmesi ve herhangi bir damar ya da sinir hasarına neden olmadan hedef noktaya enjeksiyonun yapılabilmesidir. Görüntüleme rehberliğinde     yapılmayan yani körlemesine yapılan enjeksiyonlarda çoğu zaman sinir ya da damar yaralanmalarına bağlı ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Ultrason sayesinde hem doğru hedefe enjeksiyon           yapılmış olur, hem de enjeksiyona bağlı gelişebilecek komplikasyon riski azalacaktır. Enjeksiyonlar doğru ilaçla, doğru hastaya ve doğru yere yapıldığında son derece etkin tedavi sağlamaktadır.

 

Nöralterapi Uygulamaları

Nöralterapi, otonom diğer bir adıyla vejetatif sinir sistemine etki ederek vücudun iç dengesine kavuşmasını sağlayan lokal (bölgesel) bir enjeksiyon yöntemidir. Aynı zamanda vücudun tamir sistemlerini de harekete geçirerek bedenin kendi kendisini tedavi etmesine (regülasyon tedavisi) izin verir. Regülasyon tedavisi vücuda dışarıdan olumsuz bir etki (ilaç vb) yüklemeden sadece fiziksel uyarı ile düzenleme yapar. Regüle edilen vücut kendisini olağanüstü bir hızla düzeltir. Bu nedenle de etkileri kalıcıdır. Nöralterapi seansları 1 haftalık ara ile toplam 5 ile 10 seans arasında uygulanmaktadır. 
Klinik Uygulama Alanları: Akut ve kronik boyun ve bel ağrıları, yüz felci tedavisi, migren tedavisi, omuzun ağrılı sendromları, karpal tünel sendromu, kalça ve diz eklemi ağrılarında, dolaşım bozuklukları, diabetik nöropati, yaygın kas ağrıları (fibromiyalji) tedavisinde günlük pratiğimizde sıkça uygulanmaktadır.

 

 

Proloterapi Uygulamaları

Proloterapi zayıflamış eklem kapsülü, ligament ve tendonları güçlendirmek amacı ile çeşitli sklerozan veya proliferan solüsyonların enjeksiyonu ile karakterize tamamlayıcı ve alternatif bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yönteminde proliferan olarak sıklıkla hipertonik dekstroz kullanılmaktadır. Proloterapide enjekte edilen solüsyon dokuda lokal irritasyona yol açarak inflamasyon sürecini başlatır. Proloterapi sonrası dokuda meydana gelen bu reaksiyon normal yara iyileşme reaksiyonudur. Bu sürecin sonunda yetersiz doku onarımı nedeniyle iyileşemeyip kronik ağrı ve disfonksiyona neden olan zayıf tendon ve ligament yapılarının daha güçlü ve stabil duruma gelmesi sağlanır.Proloterapi uygulamaları 3 haftada bir olmak üzere toplam 4-6 seans şeklinde uygulanabilmektedir. Enjeksiyondan sonra oluşacak olan inflamasyon ve proliferasyon yanıtını beklemek için 3 hafta önemlidir.

 

Klinik Uygulama Alanları:

Bel ve boyun fıtıkları, omuzun kas-tendon lezyonları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu, elbileğinin yumuşak doku lezyonları, kalça ve diz eklemi kireçlenmeleri, ön çapraz bağ yaralanmaları, menisküs lezyonları ve ayakbileği bağ yaralanmalarında günlük pratiğimizde sıkça uygulanmaktadır.

 

 

PRP (Plateletten Zengin Plazma) Uygulamaları

PRP özellikle son yıllarda kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde giderek artan bir şekilde kullanılmaya başlanmış yeni ve doğal bir tedavidir. Kişinin kendi kanıyla hazırlanan bir solüsyon olan PRP’nin hastaların ağrılı eklem, tendon ve kas bölgelerine hekim tarafından enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir tedavidir. PRP kandaki trombositten ve büyüme iyileştirme faktörlerinden zengin olan tabakadır. PRP enjekte edildiği bölgede kök hücreleri uyarır ve kök hücrelerinin aktif hale geçmesini sağlar. PRP içeriğinde hastanın kendisinden alınan kan hücreleri olduğu için herhangi bir alerjik yan etkisi de yoktur. 
Klinik Uygulama Alanları: Diz kireçlenmelerinin tedavisi, menisküs yırtıklarında, dizlerde ön çapraz bağ ve diğer bağ yaralanmalarının tedavisinde, topuk dikeni, tenisçi dirseği, ve omuzdaki kas yırtıklarının tedavisinde günlük pratiğimizde sıkça uygulanmaktadır.

 

 


 

 

Bizden Makaleler