EN TR

 

Armeo Spring

Armeo Spring özellikle el ve kol aktif hareketlerini tekrar kazanmaya başlayan hastalar için uygun bir cihazdır. Dünya çapında birçok klinikte başarılı olduğu ispatlanmıştır. 
Hızlı ve kolay pozisyonlama için bir servis masası üzerine monte edilen Armeo Spring, hastanın hareket açıklığını ve selektif kontrolünü arttırmaya yarayan kendi kendine başlatılabilen tekrarlı terapi seçenekleri sunar. Kendi kendine idare edilen egzersizler hastanın konsantrasyon ve koordinasyonunu arttırarak hastayı motive etmektedir. 
Kol ağırlık desteği
Ergonomik ve ayarlı kol ağırlık desteği entegre yayları olan bir dış-iskeletten oluşmaktadır. Kol ağırlık desteği, var olan rezidüel fonksiyonu ve nöromüsküler kontrolü arttırarak ve geniş bir 3 D çalışma alanında aktif harekete yardımcı olarak omuzdan ele kadar bütün kolu kapsamaktadır ve hastanın kolunun ağırlığını dengelemektedir. 
Basınca duyarlı kulp sadece egzersizler için bir giriş aracı değil aynı zamanda yazılım ve bilgisayar oyunları için ortak bir bilgisayar arayüzüdür ve gerçek hayat görevlerinin fonksiyonel eğitimi için çıkarılabilir. 
Arttırılmış Feedback
ArmeoSpring için armeokontrol sanal gerçeklik eğitim ortamıyla desteklenen çok sayıda oyun benzeri hareket egzersiz türlerini içermektedir. Bu da hem motive edici hem de bilgilendirici olmakta ve hızlı performans feedback’i ile birlikte fonksiyonel görevin yerine getirilmesini sağlamaktadir. Motive edici ve kendi kendine başlatılan egzersizlerin spesifik olarak aşağıdaki hareketlerle ilişkili proksimal ve distal komponentleri mevcuttur;
* Kavrama ve bırakma
* Pro-/supinasyon
* El bileği fleksiyon/ ekstansiyonu
* Ulaşma ve geri alma fonksiyonu
Cihaz çok küçük miktarlardaki hareketi ve fonksiyonu algılar ve tedavinin erken bir safhasında yoğun ulaşma ve kavrama egzersizlerini kolaylaştırır.
Değerlendirme Gereçleri
Fonksiyonel egzersizlerin yanında, sistem hastaların motor yeteneğini ve koordinasyonunu değerlendirmek için spesifik olarak dizayn edilmiş egzersizleri de içermektedir. Bütün tedavi seansları boyunca dahili algılayıcılar her bir eklemdeki aktif kol hareketlerini kayıt eder ve performans verisi bilgisayarda depo edilir. Bu veriler hastanın gelişimini değerlendirmede ve belgelemede, sonraki tedavi programını belirlemede ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmede kullanılabilir.
Bilimsel Sonuçlar
Armeospring kullanarak yapılan tedavinin klinik değerlendirmesi Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Çalışmada 28 orta-ciddi derecede bozukluğu olan kronik inmeli hasta Armeoterapi ve konvansiyonel, kendi kendine yönetilen tedavi ile karşılaştırılmıştır ve aşağıdaki bulgular rapor edilmiştir (Housman et al., 2009):
* Daha iyi uzun dönem sonuçlar
* Motor yetenekte anlamlı olarak daha iyi sonuç
* Artmış motivasyon
* Hastalar açıkça konvansiyonel, kendi kendine yapılan tedavi yerine Armeoterapiyi tercih etmişlerdir. Armeoterapiyi daha faydalı ve daha az sıkıcı olarak nitelemişlerdir.
Klinik Yararları
* Arda kalan herhangi bir motor fonksiyonu ortaya çıkartır
* Orta-ciddi derecede bozukluğu olan hastalar bile bağımsız olarak çalışabilirler ve yüksek yoğunluklu, tekrarlayıcı, kendi kendine başlatılan hareket tedavisinden yararlanabilirler. 
* Çalışma alanı hastanın mevcut durumuna göre ayarlanabilir.
* Çok az motor fonksiyonu olan hastalar da kalan fonksiyonlarını yoğun fonksiyonel egzersizlerle birleştirebilirler.
* Terapiye kolun, elin ve el bileğinin optimum katılımı hareket zincirinin bütününü oluşturmaktadır. 
* Evrensel platformda, Armeoterapi düşük ya da yüksek fonksiyonellikte hastaların tedavisine izin veren bir sisteme sahiptir.

 

 

Armeo Spring Pediatrik

Armeo Spring Pediatrik, nörolojik hastalıklara bağlı olarak ellerinde ve kollarında hareket bozukluğu olan çocukların ihtiyaçlarına göre spesifik olarak olarak dizayn edilmiştir. Motive edici, oyun benzeri görevlerle destekleyerek yoğun ve fonksiyonel hareket egzersizlerini kolaylaştıran değerli bir cihazdır.
* Armeo Spring Pediatrik, Armeo Spring esas alınarak üretilmiştir.
* Ortezin uzunluğu ve kol ağırlık desteğinin miktarı 4-12 yaş aralığındaki çocuklara göre ayarlanabilir.
* Armeo Spring gibi Armeo Spring Pediatrik de hastaları cesaretlendirmek ve motive etmek için Arttırılmış Performans Feedback’i ve değerlendirme gereçlerine sahiptir. 
Klinik Yararları
Armeo Spring Pediatrik aşağıda sıralanan yararlara sahiptir:
* Çocuklar için motive edici ve eğlendirici el ve kol terapisi
* Arda kalan herhangi bir motor fonksiyonu ortaya çıkartır
* Orta-ciddi derecede bozukluğu olan çocuklar bile yüksek yoğunluklu, tekrarlayıcı, kendi kendine başlatılan hareket tedavisinden yararlanabilirler
* Çalışma alanı hastanın mevcut durumuna göre ayarlanabilir
* Terapiye kolun, elin ve el bileğinin optimum katılımı hareket zincirinin bütününü oluşturmaktadır.

 

 

 

Bizden Makaleler