EN TR

 

Brakiyal Pleksus Paralizisi

Doğumsal brakiyal pleksus lezyonu (BBPP) açısından en büyük risk grupları; anormal veya zorlu doğum hikayesi olanlar, yüksek doğum ağırlığına sahip olanlar ile multipar annelerdir.
Sağlık sunucuları, BBPP’e sahip bebeklerin mümkün olduğunca erken dönemde kollarını kullanma yönünde eğitilmeleri konusunda uyanık olmalıdırlar.
Kazanılmış BPP ile BBPP arasındaki en önemli fark; birincisinde ağrının eşlik etmesi, ikincisinde en azından ilk iki hafta içinde ağrının olmamasıdır.
Nöropraksi kalıcı anatomik değişiklikler yapmaz ve zamanla düzelirken, aksonotmezis (parsiyel) ve nörotmezis ( komplet) anatomik olarak ciddi yaralanmalardır ve uzun dönemli sekel bırakırlar.
Duyusal iletim çalışmaları duyu kaybı olan alandan, etkilenmemiş alana doğru yapılarak preganglionik lezyonlar ortaya konabilir.

 

Bizden Makaleler