EN TR

HÜCRE GALVANİK BANYO  

4 hücre galvanik banyo tedavisi kol ve bacaklardan su içi galvanik akım tedavisi için geliştirilmiştir. 

Etki tarzı;

Galvanik elektrik akımı, uygulanan kol ve bacaktan birinden diğerine geçerken dokuları polarize eder,. Özellikle sinir dokusu polarize olur. Polarizasyon intrasellüler ve ekstrasellüler iyon dengesinin dinamik bozulması olarak kabul edilebilir.  
İnsan bedeni bu durumdan kendisini korumak için nöral ve humoral reaksiyonlar üretir. Bedenin bu duruma en belirgin tepkisi özellikle kapiller zonda hiperemi olarak görülür. Hücre zarı geçirgenliği ve iyonizasyon modülasyonu sağlanır. Özellikle periferik sinir fizyolojisi regüle edilir, ağrı yolağında kapı kontrolü modüle edilir. Sinir hücrelerine galvanik akım etkisi ile endojen opioidlerin ve nöropeptitlerin sentez stimülasyonu sağlanır.

Hangi hastalıklarda kullanılır; 
Bu nedenlede 4 hücre galvanik akım tedavisi özellikle; 
1-Santral sinir sitemi hastalıklarında, 
2-Nöropatik ağrı ve nevraljilerde, 
3-Polinöropatilerde (sinir ucu hastalıkları özellikle diabetik polinöropatilerde) 
4-Afferent ve efferent sinir siteminim sensitivitesinin azaldığı veya çoğaldığı durumlarda, 
5-Kas iskelet sistemin kronik ve dejeneratif hastalıklarında, 
6-Eklemlerin romatizmal hastalıklarında, 
7-Spatisitede, 
8-Miyoklonik kasılmalarda, 
9-Sudeck atrofisinde (RSD), 
10-Ters polarite uygulanarak vejetatif sinir sistemi stimülasyonunda,  

Bizden Makaleler