EN TR

 

Nöromüsküler Hastalıklar

Çoğunlukla kalıtımsal geçiş gösteren ve ilerleyici özelliği olan, sinir veya kas yapısındaki anormallikler sonucu ortaya çıkan hastalıklar grubudur. Sinir veya kas yapısındaki tutulum yerine bağlı olarak çok farklı klinik görünümler gösterirler ve farklı isimler alırlar (Spinal musküler atrofi (SMA), Charcot-Marrie-Tooth(CMT), konjenital miyastenik sendrom ve Duchenne musküler distrofisi vb) . Farklıklar göstermekle birlikte ilerleyici kas zayıflığı, kas kısalığı ve kontraktür (şekil bozukluğu) gelişimi ile sonuçlanan hareket kayıpları ortak özellikleridir. Çoğu için halen kesin tedavi imkanı olmayan bu hastalıklarde fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları çok önemli bir tedavi yaklaşımı olarak yerini almaktadır.

Bizden Makaleler