EN TR

 

Bacak Uzunluk Farklılığı

Önemli Noktalar
2 cm veya daha az olan bacak boyu eşitsizlikleri oldukça sıktır ve bunlar fonksiyonel performansa bakılarak, tabanlık takviyesi ile veya sadece takip ile tedavi edilebilirler.

Muskuloskeletal Ağrı

Önemli Noktalar

Göreceli olarak bel ağrısı çocuklarda sık olmamakla birlikte, eğer birkaç haftalık konservatif tedaviye rağmen gerileme olmazsa hayatı tehdit edebilecek etiyolojik nedenleri de kapsayan ileri araştırmalara gerek vardır.

Romatizmal Hastalıklı Çocuklar

Juvenil İdiopatik Artrit (JIA) 16 yaşından küçüklerde ortaya çıkmaktadır.
JIA’nın tedavisi bir ekip yaklaşımı gerektirmekte, özellikle inflamasyonun baskılanması, uygun fonksiyonel ve aktiviteye yönelik gelişimin sürdürülebilmesi sağlanmalı ve komplikasyonların minimalize edilmesi üzerine odaklanılmalıdır.
JIA’nın kendisi veya tedavisinin komplikasyonlarına bağlı olarak mikrognati, bacak boyu eşitsizlikleri, kas atrofileri, kısa boy, osteoporoz veya artmış enfeksiyon riski gibi lokal veya sistemik anormallikler gelişebilir. 
JIA’lı veya juvenil ankilozan spondilitli hastalarda entesit, üveit, döküntü, ateş veya lenfadenopati en erken ortaya çıkan semptomlardır.
Pediatrik fiziyatristler, romatizmal hastalığa sahip çocukların bütünsel tedavilerinde anahtar bir rol üstlenirler ve yaşa uygun fiziksel aktivitenin devamı, deformitelerin önlenmesi ve ağrı tedavisini üstlenirler.

 

Skolyoz

Eğer skolyoza ağrı da eşlik ediyor ise neoplazm ve enfeksiyonu da içeren diğer nedenler gözden geçirilmelidir. Çocuklarda skolyoz tipik olarak ağrısızdır.
Steroidler, Duchenne musküler distrofili çocuklarda, skolyoz gelişimini olduğu kadar kas gücü kaybını ve ambulasyon bozukluklarını da ötelerler. 
Pelvisi içeren cerrahi füzyon operasyonları genellikle nonambulatuar çocuklarda ve belirgin pelvik obliklik olan çocuklarda uygulanır.
Atipik sol torasik kavisi olan bireylerde, MRI incelemesini de kapsayan spinal patoloji araştırılması gerekir.
Elli veya daha fazla derecede kavisi olan skolyozlu hastaların ,kavisinin artma eğilimi vardır ve bu ortalama yıllık 1 derece olmak üzere hayat boyu sürebilir.

 

Bizden Makaleler