EN TR

Lokomat Pro

LOKOMAT PRO
Robot yardımlı yürüme terapisi (Robotik lokomosyon terapisi) robotik cihaz kullanılarak uygulanan bir fizyoterapi çeşididir. Bu amaçla kliniğimizde Lokomat Pro robotik cihazı kullanılmaktadır. Lokomat Pro ile robot lokomasyon terapisi serebral palsi, travmatik beyin hasarı, spinal kord yaralanması, inme ya da başka nörolojik hastalıkların ve kalça artroplatisi, amputasyon sonrası protez takılması gibi ortopedik hastalıkların neden olduğu yürüme bozukluklarının neden olduğu anormal yürüme paterninin düzeltilmesine, yeniden yürümenin öğretilmesine yardımcı olmaktadır.

 

 

Robotik Cihaz nasıl çalışır?
Lokomat Pro, robotik yürüme ortezi ve gelişmiş vücut ağırlık destek sisteminin bir koşu bandı ile kombine edilmesinden meydana gelmektedir. Koşu bandı üzerinde bir kayış takımı içinde vücut ağırlık destek sistemi ile hasta yukarıdan asılır ve dışarıdan bacakların üzerine bantlarla bağlanan robotik iskelet normal yürüme paterninde bacakları hareket ettirir. Bilgisayarla yürüme hızı kontrol edilir ve elde edilen harekete vücudun tepkisi ölçülür.


Robotik lokomasyon terapisi bir insana yeniden yürümeyi nasıl öğretebilir?
Yürümenin mekanizması hala tam olarak açık değildir ancak tekrarlayıcı yürüme paterninin yaralanma ya da hastalıkla engellenen sinyalleri yeniden yönlendirmek için beyin ve spinal kordun birlikte çalışmasına yardım ettiğine inanılmaktadır. Şu anda bu tip bir terapi iki ya da daha fazla sayıda fizyoterapistin manuel olarak hastanın bacaklarını bir yürüme paterninde hareket ettirmesiyle uygulanmaktadır. Ancak manuel metodun işgücüne dayalı olması, değişkenliği ve gayret ve enerji isteyen bir özelliğe sahip olması tedavinin sıklığını ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Robotik lokomasyon terapisiyle Robotik cihaz ağır işin çoğunu yapmaktadır ve ayrıca adım hızı tedavi seansı süresince sabittir ve egzersiz daha uzun zaman periyotları boyunca devam ettirilebilir. 


Robotik lokomasyon terapisinin başka faydaları da var mıdır?
Beyin ve spinal kordu eğitmenin yanında, robotik lokomasyon terapisi kasları da güçlendirebilir ve kan dolaşımı iyileştirebilir. Ayrıca, egzersizin yük bindirici özellikte olması kullanmama yüzünden osteoporoz riski altındaki kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir. 


Robotik lokomosyon terapisinden kimler yarar görebilir?
Robotik lokomasyon terapisindeki birincil amaç yürüme yeteneğinin yeniden kazanılması ya da iyileştirilmesidir. Yani inmeyi de içeren beyin hasarı, inkomplet spinal kord yaralanması ya da multiple skleroz ya da kalça replasmanı gibi bazı diğer nörolojik ya da ortopedik hastalıklarla yürümenin bozulduğu hastalar için uygun olabilir. Robotik lokomasyon terapisi için diğer bir kriter de hastanın bacağındaki en az bir büyük kas grubunda hastanın biraz duyusunun ya da hareketinin olmasıdır. Bu yüzden tedavi planlanmadan önce hasta bir doktor tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. 


Robotik lokomasyon terapisi kimler için uygun değildir?
Diğer fiziksel egzersiz çeşitleri için olduğu gibi, robotik lokomasyon terapisinin hasta için uygun olup olmadığının belirlenmesi için de hastaya tam bir fiziksel muayenenin yapılması gereklidir. Ancak bazı kesin durumları olan hastalar robotik lokomasyon terapisi için iyi bir aday olarak düşünülmezler. Bu durumları; kardiyopulmoner hastalıklar, yüksek kan basıncı ya da ayağa kalkıldığında ya da yüründüğünde dramatik olarak değişen kan basıncı varlığı, epilepsi, diabetes, iyileşmemiş kesikler ya da bası yaraları, ciddi osteoporoz, bacaklarda şişlik ya da kontraktürler olması ya da bağımsız yürümenin güvenli olmadığı diğer durumlar olarak sayabiliriz. Bu yüzden tedavi planlanmadan önce ve tedavi süresince hastanın bir doktor tarafından değerlendirilmesi gereklidir. 


Robotik lokomasyon terapisinin maliyeti nedir?
Robotik lokomasyon terapisinin maliyeti hastanın ihtiyacına göre belirlenen tedavi sıklığına ve tedavi süresine göre değişmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) robotik rehabilitasyon tedavisini karşılamamaktadır. 


Bir hasta ne sıklıkta robotik lokomasyon terapisine ihtiyaç duyar?
Robotik lokomasyon terapisinin etkinliği kişiden kişiye değişir. Hastaların 4-8 hafta boyunca haftada üç gün ve her gün minimum günlük 60 dakika tedaviye katılabilmeleri gereklidir. Maksimum yararın elde edilebilmesi için daha fazla tedavi seansına ihtiyaç olup olmadığı periyodik değerlendirmeler yapılarak belirlenir. 


Robotik lokomasyon terapisinin sonuçları garanti midir?
Hayır, robotik lokomasyon terapisinin sonuçları ya da diğer terapi çeşitlerinin hiçbirinin sonuçları garanti değildir. Ancak, tedavi süresince hastadaki iyileşmeyi değerlendirmek ve maksimum başarıyı yakalamak için daha fazla seansın gerekip gerekmediğini belirlemek için periyodik değerlendirmeler yapılmaktadır.

 

 

Bizden Makaleler