EN TR

Omurilik Yaralanması

Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde yer alan merkezi sinir sistemine ait sinir dokusunun (medulla spinalis) travma ya da başka nedenlerle oluşan yaralanmaların genel adıdır. Sağlıklı bir insanda omurilik ve sinirler; kollar, bacaklar ve beyin arasında sinir iletimini sağlayarak, kol ve bacakların hareketinde ve duyuların beyinde algılanmasında rol oynarlar. Eğer omurilikte herhangi bir nedenle yaralanma olursa, bu durum vücutta duyu kayıplarına, tam ya da kısmi hareket kayıplarına yani felçlere neden olabilir.

Omurilik yaralanmaları genç erişkin erkeklerde daha sık görülür. Omurilik yaralanmalarında en sık karşımıza çıkan nedenler; motorlu araç kazaları (%36-48), şiddet olayları (%5-29), düşmeler (%17-21), spor ve eğlence aktiviteleridir (%7-16). 2000 yılında yayınlanan genel Türkiye verilerinde ise trafik kazası (%48,8), düşme (%36,5), kesici alet yaralanması ( %3,3), ateşli silah yaralanması (%1,9) ve sığ suya atlama (%1,2) olarak bildirilmiştir. Genel olarak bakıldığında omurilik yaralanmalarının pek çoğu engellenebilir nedenlerle ilişkilidir. Omurilik hasarı bel ve göğüs bölgesinde ise her iki bacakta birden kuvvet kaybı olur ve buna “parapleji” adı verilir. Omurilik hasarı boyun bölgesinde ise hem kollarda hem de bacaklarda kuvvet kaybı olur ve buna “tetrapleji” adı verilir.

Rehabilitasyonun ana hedefi hastanın yaşamını başkasına muhtaç kalmadan sürdürebilmesi, yeniden çalışma ortamı ve sosyal ortama adapte olabilmesidir.

Doktorunuzun değerlendirmesi sonucunda farklı tedavi modalitelerinden oluşan size özel belirlenmiş rehabilitasyon programı hazırlanır. Tedavi sürecinde fonksiyonel gelişmenize paralel olarak tedavi planınızda değişiklikler yapılabilir.

 

       

Alt Ekstremite Robotik Rehabilitasyon

 

Üst Ekstremite Robotik Rehabilitasyon

 

Sanal Gerçeklik Rehabilitasyon

 

 Konvensiyonel  Terapi

 

          3D             Yürüme Eğitimi  

Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız
Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız

 

       

Üst Eksremite ve El Rehabilitasyonu

 

Havuz Terapi-Hidroterapi

 

Fonksiyonel Similasyon

 

Denge Rehabilitasyonu

 

Pulmoner Rehabilitasyon

Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız
Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız

 

     

Ortez Uygulamaları

 

Botulinum Toxin Uygulaması

 

Yara ve Barsak Eğitimi

 

    Yara Bakımı  

Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız
Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız