EN TR

 

Omurilik Yaralanması

Doğum sonrası çocukluk çağı ve adolesan dönemde gelişen omurilik kanalının yaralanması sonucunda ortaya çıkan ve hareket kaybı ile kendini gösteren klinik durumdur.
Spinal kord yaralanmalı (SKY) çocuklar ve adolesanlar, yetişkinlerde görülmeyen, fiziksel ve psikolojik büyüme ve gelişmenin şiddetlendirdiği, birçok sistemin komplikasyonlarıyla karşı karşıya gelirler. Rehabilitasyon, çocuk fiziksel ve ruhsal açıdan yetişkin oluncaya kadar uzanan bir süreçtir. SKY’li çocuk ve adolesanların tedavisinde yetkin olan bir ekip bu dönemi takip etmelidir.

 

Bizden Makaleler