EN TR

Ozon Tedavisi Nedir ?

    Ozon (O3) 3 atomlu bir molekül olup, O2 nin kimyasal kuzenidir. Doğal çevremizde var olan ozonu genellikle bizi atmosferdeki zararlı UV ışınlarından koruyan özelliği ile tanırız. Oysa ozon bizi sadece UV ışınlarından korumakla kalmaz; diğer pek çok alanda yaşam kalitemizi yükseltir. Ozon tedavisi, tıbbi ozon gazı kullanılarak bazı hastalıkların tedavi edilmesidir. 

Ozon Nasıl Etki Eder ? 
    Medikal ozon gazı vücuda uygulandıktan sonra çok hızlı bir şekilde çözünerek, vücutta etkisini gösteren kimyasal moleküllere ayrılır. Bu kimyasal moleküller dokular üzerinde akut ( ağrıda azalma, kas gevşemesi, rahatlama hissi) ve kronik etkilerini ( dolaşımın düzenlenmesi, doku beslenmesinde artma, kanlanma ve oksijenizasyon artışı, doku ve hücrelerde yenilenme, yara iyileşmesi gibi) gösterirler. Ozon gazı vücuda verildikten sonra artık gaz halinde değildir, yani vücutta ozon gazı yoktur. 

Ozon Uygulama Yöntemleri Nelerdir? 

    Medikal Ozon uygulamasında ozon gazı vücuda kandan infüzyon şeklinde ( sistemik uygulama) ve  lokal enjeksiyonlar şeklinde ağrılı ya da lezyonun bulunduğu kas-eklem bölgesine direkt enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Kandan yapılan uygulamalarda, hastanın damar yolu açılır, 100 cc hasta kanı kan torbasına alınır. Kan torbasına 100 cc kadar belli dozlarda ozon uygulaması yapıldıktan sonra, ozonlanmış hasta kanı 20-30 dk’lık sürelerde hastaya tekrar damar yoluyla infüzyon tedavisi şeklinde geri verilir. Lokal uygulamalarda; kireçlenmelerde eklem içine, bel ve boyun fıtıklarında kas ve sinir dokusu çevresine, ağrılı kas noktalarına, tendon ve ligament hasarlarında tendon çevresine ozon ile  belli dozlarda enjeksiyon uygulaması yapılabilmektedir. 

Ozon Tedavisi Ne Kadar Sıklıkta Uygulanır? 

    Hem sistemik hem de lokal ozon uygulamalarında ozon seansları haftada 1-2 seans,  toplamda hastalığa ve süresine bağlı olarak ortalama 10-15 seans olacak şekilde uygulanmaktadır. 

Ozon Tedavisinin Yan Etkileri Nelerdir ?
    Alman Ozon Birliği tarafından yaklaşık 5 milyon kadar ozon uygulaması geriye dönük olarak incelenmiş ve yan etki oranı  1 milyonda 7 olarak bulunmuştur.Yan etkilerin nedenleri genellikle yanlış uygulama tekniği  ve ozon dozunun çok yüksek uygulanması olarak tespit edilmiştir. Ozon gazı direkt solunduğunda akciğerler üzerinde toksik etkilidir. Damar içine direkt enjeksiyon şeklinde yapılan ozon uygulamalarında yüksek doz ozon kullanılması  ya da ozonun hızlı uygulanmasında emboli riski bulunmaktadır. Ozon kanserojen etkili değildir ve kanser tedavisinde de yardımcı tedavi ajanı olarak kullanılabilmektedir. 

Ozon Tedavisi Kimlerde Uygulanmaz?

 • Akut kanamalı hastalıklarda, 
 • Favizm hastalığında ( Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği),
 • Gebelik ( Özellikle ilk trimestr),
 • Hipertiroidizm tablosunda, 
 • Ciddi Kan pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, 
 • Organ transplantasyonu yapılanlarda,
 • Terminal dönem kronik hastalıklarda ve kanser hastalarında.               

Ozon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Uygulanabilmektedir?

 • Bel fıtıkları, 
 • Boyun fıtıkları,
 • Gerilim Tipi baş ağrıları, 
 • Migren,
 • Fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu,
 • Omuz tendon yırtıkları, omuz sıkışma sendromu, donuk omuz
 • Tenisçi dirseği, topuk dikeni
 • Diz kireçlenmeleri, kalça kireçlenmeleri
 • Eklem rahatsızlıkları,
 • Romatizmal hastalıklar
 • Allerjik Cilt Lezyonları, 
 • Multiple skleroz, 
 • Parkinson Hastalığı,
 • Anti-aging amaçlı.