EN TR

PEDİYATRİK ORTEZ İLE LOKOMAT PRO

Pediyatrik ortez ile lokomat terapi, serebral palsi gibi nörolojik hastalığı olan çocukların yürüme bozukluğunun iyileştirilmesine yardım eder. 
Lokomat Pro pediyatrik ve yetişkin robotik ortezlerle uyumludur. Pediyatik ortez ile LokomatPro terapisinde koşu bandı üzerinde çocuk bir kayış takımı içinde vücut ağırlık destek sistemi ile yukarıdan asılır ve dışarıdan bacakların üzerine bantlarla bağlanan robotik iskelet normal yürüme paterninde bacakları hareket ettirir. Bilgisayarla yürüme hızı kontrol edilir ve elde edilen harekete vücudun tepkisi ölçülür. Pediatrik hastalar için ayrıca çocukların motivasyonunu arttıran ve eğitimini kolaylaştıran çizgi film karakterlerini içeren interaktif oyun bağlantısı da mevcuttur. 


Lokomat Pro olmadan bu tip bir terapi iki ya da daha fazla sayıda fizyoterapistin manuel olarak hastanın bacaklarını bir yürüme paterninde hareket ettirmesiyle uygulanmaktadır. Ancak manuel metodun işgücüne dayalı olması, değişkenliği ve gayret ve enerji isteyen bir özelliğe sahip olması tedavinin sıklığını ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Lokomat Pro ile robotik cihaz ağır işin çoğunu yapmaktadır ve ayrıca adım hızı tedavi seansı süresince sabit tutulabilmektedir böylece egzersiz daha uzun zaman periyotları boyunca devam ettirilebilmektedir ve tedavi de daha etkin olmaktadır. 


Serebral palsili çocuklarda Lokomat terapisinin incelendiği Avrupa’da yakın zamanda yapılan bir çalışmada, hastaların gros motor fonksiyonunda ve yürüme hızında iyileşmelerin olduğu gösterilmiştir. Ayrıca terapi çocukların büyük çoğunluğu arasında terapiyi devam ettirmede büyük bir motivasyon kaynağı olarak nitelendirilmiştir, ayrıca terapi takımı ve ailelerden de yüksek seviyede bir onay almıştır. 


Pediyatik Lokomat kimlerde kullanılabilir?
Bütün hastalar Lokomat terapisinden önce bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Aşağıdaki bilgiler Lokomat terapisiyle ilgilenen hastalar ve aile üyeleri için bir rehber olarak kullanılabilir;


Yaş: Minimum yaş 4 yaştır, Lokomat daha büyük çocuklar ve erişkinler için uygundur.
Tanılar: Serebral palsi ya da malformasyonlara bağlı merkezi yürüme bozuklukları, spinal kord yaralanmaları, inme, travmatik beyin hasarı ya da Guillain-Barre Sendromu 
Yerde yürüyebilme: Yerde yürüyebilmeyi başarma; destekle yerde biraz adım atabilme 
Bilişsel durum: Komutlarını takip edebilme ve korku, ağrı ve rahatsızlığı ifade edebilme
Femur uzunluğu: Femur uzunluğu en az 21 cm olmalı

Kontraendikasyonlar
Hastanın Lokomat terapisini kullanmasını engelleyen durumlar var mıdır?
Aşağıdaki durumlar hastanın Lokomat kullanmasını engelleyebilir:

Spastisite: Ciddi spastisite varlığında Lokomat terapisi için deneme testi gereklidir. 
Kardiyovasküler durumlar: Kardiyovasküler instabilite ve tromboembolik hastalıklar kontraendikasyondur.
Kemiklerin durumu: Kırıklar, kemiklerde instabilite, osteoporoz, 20 dereceden fazla skolyoz durumlarında kontraendikedir.

Cilt: Gövdedeki ve alt ekstremitedeki iyileşmemiş cilt lezyonları durumunda kontraendikedir.

Kas-iskelet sistemiyle ilgili durumlar: Ağırlık vermeyi kısıtlayan durumlarda kontraendikedir.
Eşlik eden nörolojik hastalıklar: Akut ya da ilerleyici nörolojik hastalıklar varlığında kontraendikedir.

Ventilatörler: Ventilatör bağımlılığı durumunda kontraendikedir.
İntarvenöz damar yolu: Hastanın intravenöz damar yolunun olması durumunda kontraendikedir.

Davranış: Agresif ya da kendine zarar verici davranışlar durumunda kontraendikedir.
Pediatrik Lokomat terapisinin maliyeti ne kadardır?
Robotik lokomasyon terapisinin maliyeti hastanın ihtiyacına göre belirlenen tedavi sıklığına ve tedavi süresine göre değişmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) robotik rehabilitasyon tedavisini karşılamamaktadır. 

Bir hasta ne sıklıkta Pediatrik Lokomat terapisine ihtiyaç duyar?
Lokomat terapisinin etkinliği kişiden kişiye değişir. Hastaların 4 hafta boyunca haftada üç gün ve her gün minimum günlük 60 dakika tedaviye katılabilmeleri gereklidir. Maksimum yararın elde edilebilmesi için daha fazla tedavi seansına ihtiyaç olup olmadığı periyodik değerlendirmeler yapılarak belirlenir. 

Pediyatrik Lokomat terapisinin sonuçları garanti midir?
Hayır, Lokomat terapisinin sonuçları ya da diğer terapi çeşitlerinin hiçbirinin sonuçları garanti değildir. Ancak, tedavi süresince hastadaki iyileşmeyi değerlendirmek ve maksimum başarıyı yakalamak için daha fazla seansın gerekip gerekmediğini belirlemek için periyodik değerlendirmeler yapılmaktadır.
 

Bizden Makaleler