EN TR

Serebral Palsi

Serebral palsi (SP), “gelişim gösteren fetal ya da bebek beyninde meydana gelen nonprogresif(İlerleyici özellik göstermeyen) lezyonlar sonucunda; hareket ve postür gelişimini etkileyerek aktivite limitasyonuna sebep olan, hastalıklar grubudur” şeklinde tanımlanır. Serebral palsinin tanısı için 3 temel kriter vardır: hareket ya da postürü değiştiren nöromotor kontrol zaafiyeti, statik beyin lezyonu, beyin hasarının doğumdan önce ya da yaşamın ilk yıllarında olması. Bu kriterlerin genişliği nedeniyle, serebral palsi klinik görünüm, etiyoloji ve patoloji yönünden son derece heterojen(farklılık gösteren) bir tanıdır. Beyin hasarı ilerleyici olmasa da, SP’nin klinik tablosu etkilenen birey büyüdükçe ve geliştikçe zamanla değişir. Bu hastalık çocukluk çağı engelliğinin en sık sebebidir.

Doktorunuzun değerlendirmesi sonucunda farklı tedavi modalitelerinden oluşan size özel belirlenmiş rehabilitasyon programı hazırlanır. Tedavi sürecinde fonksiyonel gelişmenize paralel olarak tedavi planınızda değişiklikler yapılabilir.

 

       

Alt Ekstremite Robotik Rehabilitasyon

 

Üst Ekstremite Robotik Rehabilitasyon

 

Sanal Gerçeklik Rehabilitasyon

 

 Konvensiyonel  Terapi

 

          3D             Yürüme Eğitimi  

Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız
Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız

 

       

Üst Eksremite ve El Rehabilitasyonu

 

Havuz Terapi-Hidroterapi

 

Fonksiyonel Similasyon

 

Denge Rehabilitasyonu

 

Pulmoner Rehabilitasyon

Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız
Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız

 

     

Ortez Uygulamaları

 

Botulinum Toxin Uygulaması

 

Konuşma Terapisi

 

    Yara Bakımı  

Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız   Web Sitesi için tıklayınız
Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız   Video için tıklayınız