EN TR

 

Özgeçmiş

1967 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun oldu.
1972 Yılında aynı üniversitede ihtisas eğitimini başarı ile tamamlayarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Uzmanı oldu.
1978 Yılında Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Jürisi tarafından başarılı bulunarak Üniversite Doçenti unvanını aldı. 1988 Yılında Profesörlük Ünvanını aldı. 2011’de emekli olana kadar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmaya devam etti. 2011-2015 yılları arasında Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü.

İdari ve Bilimsel Aktiviteler:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı başkanlığı
Türkiye FTR Yeterlilik Kurulu ( BOARD ) başkanlığı
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR A.B.D. başkanlığı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Yürüyüş ve Hareket Analizi Laboratuvarı kurucu ve yöneticisi 
Türkiye FTR Uzman Hekimler Derneği Nörapatik Ağrı Çalışma Grubu kurucusu ve başkanı
Uluslararası çok merkezli nöropatik ağrı çalışmasının Türkiye Koordinatörü olarak görev yaptı. (The efficacy and safety of pregabalin in the treatment with chronic lumbosacral radiculopathy)
Çok merkezli ulusal nöropatik ağrı çalışmanın proje yöneticisi olarak görev yaptı. (NAGEP : Nöropatik Ağrı Grubu, Epidemiyolojik Çalışma Projesi.)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Behçet Merkezi’nde 15 yıla yakın Behçet Hastalığının kas-iskelet sorunları ve Behçet eklemi konusunda çalışmıştır. 1999 Yılında ekip arkadaşları ile birlikte ‘’Tübitak Behçet Hastalığı Araştırma Ödülünü ‘’ kazanmıştır.
23 Adet uluslararası yayın. Bu yayınların hepsi çeşitli sayılarda atıf almıştır.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 24 adet bildirisi bulunmaktadır.

 

Kongre / Sempozyum / Bilimsel Toplantı Konuşmalarından Bazıları

1-Kronik Ağrı ve Özürlülük( 23.Ulusal FTR Kongresi 2011 Antalya)
2-Osteoartritte Ağrı Oluşum mekanizmaları, Güncel medikal Tedavi, 1-3 Nisan 2011 Ankara
3-FTR Uzmanlığı, ağrı ve Kas-İskelet Sistem Birlikteliği 2.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Kasım 2010 Ankara
4-Romatolojide Kronik Ağrı, mekanizmalar,Klinik Değerlendirim. 4.Türk Romatoloji Kongresi Nisan 2010
5-Geriatride Nöropatik Ağrı. 4.Ulusal Yaşlı sağlığı Kongresi Nisan 2010 İzmir
6-Kas-İskelet Sistem Hastalıkları, Yaşlanan kadın sempozyumu Ekim 2009 Ankara
7-Enflamasyon, İmmün Sistem ve kemik Sağlığı, 3. Ulusal Osteoporoz kongresi,15-19 Ekim Antalya
8- Gebelik ve Bel Ağrısı, 2. Selçuk FTR Günleri, Mayıs 2008 Konya
9-Osteoartritte Ağrı Mekanizmaları, Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu 2005 İstanbul
10-Osteoartrit1. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi Nisan 2004 Antalya
11-Biyolojik Ajanlar 1. Türk Romatoloji Kongresi 2004 Antalya
12-Romatoid Artrit Patogenezinde Güncel Yaklaşımlar 3. Türk Romatoloji Kongresi 2008 Antalya
13-Behçet Hastalığında Eklem Bulguları, Romatizmal Hastalıklara Güncel Yaklaşım Sempozyum. 15-17 Kasım 2007 Gaziantep
14-Gebelikte Antiromatizmal İlaçların Kullanımı 19. Ulusal FTR Kongresi 4-8 Ekim 2003 Antalya
15- Torakal ve Lomber Bölgenin Anatomisi ve Biyomekaniği, RASD 5. Geleneksel Sempozyum. Eylül 2002 Mersin
16-Geriatride Egzersiz, 32. Çubukçu Günleri 25 Ocak 2002 İstanbul
17-Gebelikte Bel Ağrısı, 21. Ulusal FTR Kongresi 2007 Antalya
18-Dejeneratif Eklem Hastalıklarında Egzersiz 32.Çubukçu Sempozyumu 25 ocak 2002 İstanbul
19-Nöropatik Ağrıda Santral Mekanizmalar, Çubukçu Günleri 2006 İstanbul
20-Behçet Hastalığı, RASD Geleneksel Sempozyum. 27-30 Eylül 2000 Antalya
21-RA Tedavisinde Yenilikler, RASD Geleneksel Sempozyum.2002 Antalya
22-Yaşlılarda Akılcı ilaç Kullanımı, 2. Yaşlı Sağlığı Kongresi 2006 Antalya
23-Ağrı Mekanizmaları, TFTR Derneği 1. Yaz Okulu Ağrı Kontrolü 14-15 Nisan 2012
24-24. Ulusal FTR Kongresi Ağrı Yolakları 27-31 Mart 2013
25-Kronik Ağrı Fiziatrisi Çubukçu Günleri 13-15 Kasım 2008 İstanbul
26-9. Türk Romatoloji Sempozyumu Artritli …. Klinik Yaklaşım 2011
27- Türk Romatoloji Sempozyumu Gebelikte Romatizmal İlaçların Kullanımı 11-14 Nisan 2013
28-TFTR Kongresi 2015, Ağrı

 

Medikal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı :

Romatoid Artrit ve Sjögren Sendromu. FTR Kitabı: Edi: M.Beyazova, Y. Gökçe Kutsal 2000 ( 2) :1549-1576
Osteoartritte Klinik Bulgular ve Fonksiyonel Değerlendirme.Tanıdan Tedaviye Osteoartrit Ed:M. Sarıdoğan 2007;73-80
Diz Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon.Diz Sorunları Ed:Rıdvan Ege 1998 (37):1213-1238
Romatoid Artrit. FTR Kitabı Ed:M. Beyazova ,Y. Gökçe Kutsal 2011 2. Baskı (2) Bölüm 7:135-136
Rehabilitasyon Kavramı ve Genel Prensipler. Klinik Bilimlere Giriş
2000;45-48 Antıp Yayınları
Osteoartritte Klinik Bulgular ve Fonksiyonel Değerlendirme.FTR’de Yeni Ufuklar:Tanıdan Tedaviye Osteoartrit Ed:M. Sarıdoğan 2010: 61-74
Dejeneratif Eklem Hastalıklarında Egzersiz. Geriatride Egzersiz.
2002; 27-32
Romatoid Artritte Etyopatogenez ve Pataoloji. Romatoloji.
Ed:Ş. Ataman,P. Yalçın 2012(8) :457-467
Romatoid Artrit FTR Kitabı (3. Baskı)
Medikal Kitap ve Dergi Ortopedik Editörlüğü :
Rehabilitasyon ( Özel Sayı ) Türkiye Klinikleri, Dahili Tıp Bölümleri Fiziksel Tıp Rehabilitasyon 2007 (Vol 3) Sayı:27
Physical Medicine and Rehabilitation. Review Second Edition.
Ed:R. Kaplan Çeviri Editörlüğü 2011 ,Güneş Kitabevi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 1. Baskı ( 38 ) 1999 Antıp Yayınları
Klinik Bilimlere Giriş: Hareket Sistemi Hastalıklarında Tanı Yöntemleri. 2000 ( 9 ) Antıp Yayınları