+90 312 240 05 40 (Pbx) info@fizyocare.com.tr

FizyoCare Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi

    
1979 tarihinde Ankara’da doğdu. 2003 yılında tıp doktoru olarak GATA Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında GATA FTR AD’da uzmanlık eğitimine başladı ve 2010 Ekim ayında uzman doktor ünvanı aldı. 2010-2014 yılları arasında Etimesgut Asker Hastanesi FTR Servis Şefi olarak görevi yaptı. Halen Lefke Avrupa Üniversitesinde Öğretim Üyesi kadrosunda Yrd.Doç.Dr. olarak görev yapmaktadır. 

2011 yılında girdiği sınavda başarılı bulunarak Avrupa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.
 

Yayınlar 
Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ve SSCI)

Yavuz F, Duman I, Taskaynatan MA, Tan AK. Low-level laser therapy versus ultrasound therapy in the treatment of subacromial impingement syndrome: A randomized clinical trial. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(3):315-20.
Taskaynatan MA, Tezel K, Yavuz F, Tan AK. The effectiveness of transforaminal epidural steroid injection in patients with radicular low back pain due to lumbar disc herniation two years after treatment. J Back Musculoskelet Rehabil. 2015;28(3):447-451.
Balaban B, Tok F, Yavuz F, Yaşar E, Alaca R. Early rehabilitation outcome in patients with middle cerebral artery stroke. Neurosci Lett. 2011 Jul 12;498(3):204-207.
Ferdi Yavuz, Mehmet Ali Taşkaynatan, Koray Aydemir, Ahmet Özgül, Arif Kenan Tan. The Efficacy of Intradiscal Steroid Injections in Degenerative Lumbar Disc Disease. Turk J Phys Med Rehab 2012;58 (2):88-92.
Bilge Yılmaz, Ferdi Yavuz, Emre Adıgüzel. Retrospective Analysis of Nosocomial Urinary Tract Infections with Spinal Cord Injury Patients in a Rehabilitation Setting. Turk J Phys Med Rehab 2014;60(4):289-294.
Ümüt Güzelküçük, Bilge Yılmaz, Ferdi Yavuz, Yasin Demir, Kamil Yazıcıoğlu. Sexual Functions in Male Patients with Traumatic Spinal Cord Injury. Turk J Phys Med Rehab 2014;60(3):252-260.


Yazicioglu K, Yavuz F, Goktepe AS, Tan AK.  Influence of Adapted Sports on Quality of Life and Life Satisfaction in Sport Participants and Non-Sport Participants With Physical Disabilities. Disability and Health Journal 2012 Oct; 5(4): 249-253.

Kelle B, Yavuz F, Yaşar E, Goktepe AS. The efficacy of Gabapentin and Pregabalin in the Treatment of Neuropathic Pain Due to Peripheral Nerve Injury. Journal of Musculoskeletal Pain 2012 Nov; 20(4):300-305.
Yavuz F, Yasar E, Taskaynatan MA,Goktepe AS, Tan AK. Nerve block of articular branches of the obturator and femoral nerves for the treatment of hip joint pain. Journal of  Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2013; 26(1): 79-83.
Duman I, Yavuz F, Dincer K. Reflex sympathetic dystrophy secondary to deep venous thrombosis mimicking post-thrombotic syndrome. Rheumatol Int. 2009 Dec;30(2):249-252.
Yavuz F, Yasar E, Hazneci B, Tuǧcu I, Alaca R. Pellegrini-Stieda Disease in a Patient with Cauda Equina Syndrome. Am J Phys Med Rehabil. 2011 Feb;90(2):175.
Ahmet Mustafa Ada, Ferdi Yavuz, Zaheer Ahmed Gill, Evren Yaşar, Bilge Yılmaz, Ahmet Salim Göktepe. Bilateral Avascular Necrosis of the Knee Due to Corticosteroid Therapy in a Patient With Posterior Inferior Cerebellar Anterovenous Malformation. Turk J Phys Med Re hab 2012;58(3):243-245. 

Kesikburun S, Güzelküçük U, Alay S, Yavuz F, Tan AK. Exacerbation of myasthenia gravis by alendronate. Osteoporos Int. 2014 Sep;25(9):2319-2320. 

Ada AM, Yavuz F. Treatment of a Medial Collateral Ligament Sprain Using Prolotherapy: A Case Study. Alternative Therapies in Health and Medicine 2015;21(4): 68-71.
Yavuz F, Guzelkucuk U. An unusual case report of gingival overgrowth associated with the use of leflunomide. Letter to editor. Acta Reumatologica Portuguesa, 2016 April-June;41(2):171-172. 

Kelle B, Yavuz F. Arginiemia is not a contraindication for botulinum toxin injection. J Pediatr Orthop. Part B 2016 Jan;25(1):86-87.

Ü Güzelküçük, Y Demir, S Kesikburun, B Aras, F Yavuz, E Yaşar and B Yılmaz. Spinal cord injury resulting from gunshot wounds: a comparative study with non-gunshot causes. Spinal Cord. 2016 Sep;54(9):737-41. 

F.Yavuz, MA Taskaynatan, AK Tan. Intradiscal Steroid Injection for the Treatment of Neuropathic Pain Due to Discogenic Low Back Pain. West Indian Medical Journal (DOI: 10.7727/wimj.2016.017).
Kelle B, Evran M, Balli T, Yavuz F. Diabetic Peripheral Neuropathy: Correlation between nerve cross-sectional area on ultrasound and clinical features. J Back Musculoskelet Rehabil. 2016 Nov 21;29(4):717-722.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler.
Yazicioglu K, Guzelkucuk U, Yavuz F, Yilmaz B.   Sexuality of inpatient Spinal Cord Injured Men in Turkish Rehabilitation Care Center. 52. Annual Scientific Meeting, ISCOS 2013, Istanbul / Turkey.         ( sözel bildiri) 
Yilmaz B, Yavuz F, Yasar E. Nosocomial Urinary Tract Infections in a Neurologic Rehabilitation Center. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2010 June; 46 (2) - Suppl. 1: 188
Taskaynatan MA, Aydemir K, Ozgul K, Tan AK, Tezel K, Yavuz F. Results of Transforaminal Epidural Steroid Injections in Patients With an Extruded Disk Herniation. PM&R. 2010 September; 2(9) suppl.: p121
Yavuz F, Duman I, Taskaynatan MA, Tan AK. Low-level laser therapy versus ultrasound therapy in the treatment of subacromial impingement syndrome. Osteoporos Int (2013) 24 (Suppl 1):p108.
Aydemir K, Yavuz F, Guzelkucuk U, Tan AK. Polymyalgia Rheumatica. A Diagnostic Challenge in the Elderly With Cervical Disc Hernia: A Case Report. PM&R. 2014 August; 6(8) suppl 2: p136. 
Aydemir K, Yavuz F, Guzelkucuk U, Taskaynatan MA. Coexistence of Ankylosing Spondylitis and Behcet’s Disease: A Case Report. PM&R. 2014 August; 6(8) suppl 2: p126.
Aydemir K, Yavuz F, Dede I, Taskaynatan MA. Postpartum Septic Sacroiliitis: A Case Report. PM&R. 2014 August; 6(8) suppl 2: p126. 
Aydemir K, Yavuz F, Taskaynatan MA. Intradiscal Steroid Injection to Treat Patients With Neuropathic Pain Due to Discogenic Low Back Pain. PM&R. 2014 August; 6(8) suppl 2: p136. 

Aydemir K, Dede I,  Yavuz F. Klippel-Feil Syndrome: A Case Report. PM&R. 2014 August; 6(8) suppl 2: p135. 
Aydemir K, Yagmur S, Lpsy B, Yavuz F, Tezel K. Psychological Characteristics of Patients With Complex Regional Pain Syndrome. PM&R. 2014 August; 6(8) suppl 2: p136. 
SCI ve SSCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan araştırma, derleme ve olgu sunumları.
Ferdi Yavuz, Bayram Kelle, and Birol Balaban. The Interventional Pain Management of Sacroiliac Joint Pain: A Brief Review. Journal of Advanced Neuroscience Research. 2015;2(2):25-29.
Ferdi Yavuz, Umut Guzelkucuk. Diagnosis and pharmacologic management of neuropathic pain among patients with chronic low back pain. Review. World J.Rheumatol. 2014 November;4(3):54-61
Mustafa Ozturk, Ferdi Yavuz, Demet Altun, Mustafa Ulubay, Fahri B.Firatligil. Postpartum bilateral sacroiliitis caused by brucella infection: Case Report. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2015 November; Vol 9(11): QD07-QD08.
Ferdi Yavuz, Sibel Kibar, Birol Balaban. Hypertonic Dextrose Injection for The Treatment of a Baker's Cyst: Case Report. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2016 Feb, Vol 10 (2): YD01-YD02. 
Ahmet Mustafa ADA, Taner AYDIN, Ferdi YAVUZ, İbrahim YANMIŞ, Yavuz YILDIZ. Isokinetic Muscle Strength in Recreational Athletes with Partial ACL Lesions Treated with Surgical Reconstruction. Orthopedics Research and Traumatology. ( DOI: 10.17140/ORTOJ-1-103). 
Kelle B, Yavuz F, Ozgozen S. The effects of Physical Therapy Modalities on the Vital Signs. Indian Journal of Physical Therapy. (Epub ahead of print)
Yavuz F, Kelle B, Balaban B. The Effectiveness of Neural Therapy in Patients With Bell's Palsy. Integr Med (Encinitas). 2016 Jun;15(3):40-3.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
İlknur Tugcu, Ferdi Yavuz, İsmail Safaz, Engin Araz, Rıdvan Alaca, Mehmet Tanyüksel. The use of maggot therapy in a patıent wıth sacral pressure ulcer resistant to conventional methods - Case Report J.PMR Sci 2009; 12(2):93-96.

Ferdi Yavuz, Mehmet Ali Taşkaynatan. İntradiskal Girişimsel Ağrı Tedavi Yöntemleri. Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2013;6(3):66-71.
Ferdi Yavuz, Mehmet Ali Taşkaynatan. Sakroiliak Eklem Enjeksiyonları. Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2013;6(3):72-77.
Mehmet Ali Taşkaynatan, Ferdi Yavuz.  Yumuşak Doku Patolojilerinde Proloterapi Uygulamaları. Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2014;7(1):57-61.
Bayram Kelle, Ferdi Yavuz, Burçak Akın. Subakromial sıkışma sendromunda kullanılan tanısal testlerin tedavi sonrası uzun dönem sonuçları. Cukurova Medical Journal 2015; 40(4):794-799.
Ulusal  yayınevleri tarafından  yayınlanmış kitap bölüm yazarlığı  
Ferdi Yavuz, Mehmet Ali Taşkaynatan. Lokomotor Sistem Anatomi ve Fizyolojisi, Bölüm 1,syf 1-14. "Ortopedik Rehabilitasyon", Editörler: Turgut Göksoy, Kazım Şenel, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2015.
Ferdi Yavuz. Spinal Enjeksiyonlar, “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon”, Editörler: Mehmet Beyazova, Yeşim Gökçe Kutsal, Güneş Tıp Kitabevleri, 3. Baskı, İstanbul-2016.
Ulusal kongre veya sempozyumlarda sunulmuş sözel bildiriler

İlknur Tuğcu, Ferdi Yavuz, Canan Seyrek, Rıdvan Alaca, Kamil Yazıcıoğlu. Nörolojik Rehabilitasyon Hastalarında Bası Yarası ve Hematolojik-Biyokimyasal Belirteçler. 4. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, 4-7 Kasım 2009.

Ferdi Yavuz, Mustafa Ada, Evren Yaşar, Salim Göktepe, Bilge Yılmaz, Kamil Yazıcıoğlu. Yüksek Doz Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Bilateral Diz Bölgesinde Avasküler Nekroz Gelişimi. 4. Türk Romatoloji Kongresi, 7-11 Nisan 2010.

Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş poster bildiriler 

Ferdi Yavuz, Mehmet Ali Taşkaynatan, Kutay Tezel, Birol Balaban, Ahmet Özgül, Arif Kenan Tan. Lomber Disk Hernisine Bağlı Radiküler Bel Ağrısı Olan Hastalarda Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonlarının Etkinliği. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. Nisan 2011; 57-Suppl 1: 155. 


Ferdi Yavuz, Evren Yaşar, Murat Karadeniz, Mehmet Ali Taşkaynatan, Ahmet Salim Göktepe, Arif Kenan Tan. Kalça Ağrılarının Tedavisinde Femoral ve Obturator Sinirin Duyu Dallarına Sinir Blokaj Uygulaması. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. Nisan 2011; 57-Suppl 1: 157. 

Ferdi Yavuz, İsmail Dede, Özgür Arslan, Hakan Akgün. Polimiyaljia Romatika tanılı bir hastada glukokortikoid kullanımına bağlı gelişen nöropsikiyatrik komplikasyon. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. Nisan 2013; 59-Suppl 1: 458. 

İsmail Dede, Ferdi Yavuz. Omuz ağrısında kinesiotape uygulamanın klinik etkinliği. Türkiye     Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. Nisan 2013; 59-Suppl 1: 452. 

Selim Akarsu, Bülent Hazneci, Ferdi Yavuz, Fatih Tok, Rıdvan Alaca. Tetraplejik Bir Olguda Hipofosfatemiye Bağlı Eksitus Gelişimi. 3.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008.

İlknur Tuğcu, Ahmet Salim Göktepe, Ferdi Yavuz, Bilge Yılmaz, Rıdvan Alaca. Spinal Kord Yaralanmasında Perineal Elektrik Stimülasyon ile Kombine Edilmiş Penil Vibratör Uygulamasının Etkinliği. 1.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 6-9 Kasım 2008.

Fatih Tok, Ferdi Yavuz, Ümit Güzelküçük, Evren Yaşar, Bilge Yılmaz. Geç Dönemde Opere Edilen Spinal Kord Yaralı Bir Hastada Fonksiyonel İyileşme: Olgu Sunumu. 1.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 6-9 Kasım 2008.

Ferdi Yavuz, Bülent Hazneci, İlknur Tuğcu, Evren Yaşar, Rıdvan Alaca, Kemal Dinçer. Kauda Ekina Sendromlu Bir Olguda Pellegrini Stieda Bulgusu: Olgu Sunumu. 1.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 6-9 Kasım 2008.

Ferdi Yavuz, İlknur Tuğcu, Bilge Yılmaz, Cüneyt Ulutin, Rıdvan Alaca. Erken Dönem Nörojenik Heterotopik Ossifikasyon Olgusunda Radyoterapi Uygulaması. 4. Türk Romatoloji Kongresi, 7-11 Nisan 2010.

Ferdi Yavuz, Mustafa Ada, Evren Yaşar, Mehmet Ali Taşkaynatan, A.Salim Göktepe. Travmaya Sekonder Femur Başı Avasküler Nekroz Olgusunda Ağrı Tedavisinde Femoral ve Obturator Sinir Eklem Dallarına Blokaj Uygulaması. 4. Türk Romatoloji Kongresi, 7-11 Nisan 2010.
İltekin Duman, Ferdi Yavuz, Arif Kenan Tan. Reflex sympathetic dystrophy secondary to deep venous thrombosis mimicking post-thrombotic syndrome. 5.Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012.

Fatih Tok, Ferdi Yavuz, Selim Akarsu. Bilateral Refleks Sempatik Distrofi Sendromu. Bir Olgu Sunumu. 5.Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012.

Ferdi Yavuz, İltekin Duman, Mehmet Ali Taşkaynatan, Kamil Yazıcıoğlu, Arif Kenan Tan. Patellofemoral Ağrı Sendromlu Hastalarda Kinezyoteyp Uygulaması ile Egzersiz Programı Sonuçlarının Karşılaştırılması. 5.Türk Romatoloji Kongresi, 27-31 Mart 2012.

Üye Olduğu Bilimsel Dernekler 

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği


Kurs Eğitmenliği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği  V. Kış Okulu “Pediatrik Rehabilitasyon”, 4-6 Aralık 2015, Ankara.


Alanı ile İlgili Katıldığı Eğitimler

Ultrasound and Neurostimulator Guided Peripheral Nerve Blocks (24 Haziran 2008; Ankara)
Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi Eğitimi (5-31 Ocak 2009; Ankara)
Uygulamalı Ağrı Kursu (6 Kasım 2009; Ankara.)
Advanced Course for Interventional Pain Management Disc Biacuplasty and Sacroiliac Joint Neurotomy (18 Şubat 2010; Diyarbakır)
Manuel Medicine:Lumbar Spine Course (4-5 Nisan 2010; Ankara)
Lomber Bölge Manipulasyon Kursu ( 4-5 Mart 2011; Ankara)
Lomber Bölge Temel Enjeksiyonları Kursu ( 4-5 Mart 2011; Ankara)
Kinezyolojik Bantlama Eğitimi (8-9 Ekim 2011; Ankara)
Klinik Proloterapi Eğitimi  (9-11 Mayıs 2013; Ankara)
Sağlık Bakanlığı Onaylı Proloterapi Eğitimi (Haziran-Aralık 2014; Denizli.)
Sağlık Bakanlığı Onaylı Akupunktur Eğitimi ( Haziran-Eylül 2016; Ankara)
Sağlık Bakanlığı Onaylı Ozon Eğitimi (6 Ekim – 22 Ekim 2016; Ankara)

Doç. Dr. Ferdi YAVUZ

Doç. Dr. Ferdi YAVUZ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Personellerimiz

Sosyal Medya