+90 312 240 05 40 (Pbx) info@fizyocare.com.tr

Romatizmal Hastalıklar

Romatizmal Hastalıklar

İlk insan Hz.Adem (a.s) den beri romatizmal hastalıklar bazıları yoksa bile romatizmal ağrılar var ola geldi. Eski yunanda insan vucudunda kötü ruhlu kara bir sıvının aktığını nerede toplanırsa orada hastalık ve ağrı yaptığına ınanılıyordu. Bu akan kötü sıvıya da “rheuma” adı veriliyordu. Romatizma tanımının kökü buradan gelmektedir. O günden bu güne insanlar ne zaman kol bacak ve gövdelerinde kas iskelet sisteminden kaynaklanan bir ağrıları, yangıları olsa romatizman var, romatizmam azdı tarifiyle şikayetlerini ifade etmektedirler.
Yüzyıl önce bu gün isimlerini yaygın olarak kullandığımız birçok romatizmal hastalığın kendi var adı yoktu. Tıp dünyası bu hastalıkları bilmiyordu. Yarım yüzyıldan biraz fazla zaman önce “romatoloji” tanımıda mevcut değildi. Ancak dünyada da ülkemizde de fizik tedavi yüz yıldan daha fazla zamandır bu amaçla yapılmış hastanelerde, klinik ve servislerde ihtisas yapmış hekimler tarafından uygulana gelmekte, romatizmal hastalıklar tedavi edilmektetir. En yaygın romatizma grubu “yumuşak doku romatizmaları”dır.  Bu grup romatizmal hastalıkların başında da “fibromiyalji sendromu” gelmektedir.
Omuz hastalıklarının bir çoğu, tenisci dirseği , golfçü dirseği, halk arasında kulunç olarak bilinen fibrozitis'le, tetik parmak gibi onlarca durum yumuşak doku romatizmaları olarak gruplandırılır.  Romatizmal hastalıkların ilk basamak tedavileri fizik tedavi uygulamalarıdır.
Diğer grup romatizma eklemlerde harabiyetler oluşturan, tuttuğu eklemlerin fonksiyonlarını bozan yok eden hastalıklardır. Halk arasında “iltihaplı romatizma” “asıl romatizma” isimlerle yaygın olarak bilinir. “Romatoid artrit” elin küçük eklem tutulumları ile ortaya çıkan, tuttuğu eklemin harabiyetine sebep olan bu grubun tipik hastalığıdır. Ülkemizde yaygın görülen bir diğer romatizma türü, erkeklerde sıklıkla olan ailesel yatkınlık gösteren özellikle omurgaları, göğüs kafesini tutup hareketsiz bırakan “ankilozan spondilit” hastalığıdır. Bu hastalıkları erken tanımak çok önemlidir. Tedavide temel hedef eklem tahribatını ve şeklinin bozulmasını önleyerek sakatlığın gelişmesine müsaade etmemektir.  Bu nedenle eklemlerin, kasları kemik dokuyu tutan tüm romatizmalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanınca takip tedavinin ilk basamağıdır. Rehabilitasyon proğramları olmaksızın yapılacak tüm tedavi  uygulamaları (ilaçlar, cerrahi uygulamalar) eksik kalır.  Fizyocare fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi eklemleri, iskelet sistemini tutmuş tüm romatizmal hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyon süreçlerinde hizmet vermektedir.

OSTEOARTRİT (Kireçleme)

Osteoartrit hastalığı halk arasında “kireçleme” olarak bilinmektedir.  Modern tıbbın tüm gereklerini yapabilecek imkanlara sahip merkezimizde  osteoartrit hastalığının  vazgeçilmez tedavisi olan fizik tedavi ve rehabilitasyon proğramları ağrının azaltılması, fonksiyonel kapasitenin artırılması, günlük hayattaki faaliyetleri geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Osteoartrit (kireçleme) en çok diz ekleminde görülmektedir. Bel, el, kalça eklemlerinde de sıklıkla görülmektedir. Kireçlemede bireyi en çok mağdur eden şey yürüme ve hareket fonksiyonunun kısıtlanması sonucu ağrı ile beraber günlük yaşam aktivitelerinde yaşanan güçlüklerdir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ağrıyı azaltmak mümkünse gidermek beraberinde günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak için yapılan tüm tedavi girişimlerini (cerrahi hariç) kapsamaktadır.
Bazı durumlarda osteoartrit hastalığında artroskopik cerrahi, eklem protezi gibi ameliyatlar yapılmaktadır. Günümüzde bir ekleme cerrahi girişim düşünülüp planlandığında amaçlanan sonuçlara ulaşılması, bireyin arzu ettiği hareket yeteneği, günlük hayat konforun temini için ameliyat öncesi, yoğun bakım ve operasyon sonrası süreçleri de içeren rehabilitasyon tedavilerinin uygulanması da yer almaktadır. Böyle yapılan tedavi uygulamalarında  yüksek oranda başarı gerçekleşir.  İleri düzey sağlık hizmeti ve kalitesi hedefi olan fizik tedavi rehabilitasyon merkezimiz de cerrahi öncesi, ve sonrası süreçlerin tümünde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır. Diz,  ve omuz eklem artroskopik tedavi girişimleri sonrası rehabilitasyonu,  diz kalça protezleri  rehabilitasyonu,  omurga düzeltme,  omurilik kanalı genişletme ameliyatı sonrası rehabilitasyon uygulamalarımızdan bazılarıdır.

OSTEOPOROZ (Kemik Koflaşması)

Yaşlı insan sayımız çoğaldıkça, yani bizler yaşlandıkça, toplumumuzda ve tüm dünyada, halk arasında yanlışta olsa kemik erimesi olarak bilinen “kemik koflaşması” “OSTEOPOROZ” giderek artmaktadır.  Osteoporoz yalnızca bireyi ilgilendiren bir hastalık değildir. Ciddi ekonomik kayıplara, aile ve çevresinde sosyal sıkıntılara sebep olması nedeniyle büyüyerek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Fizyocare fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi oluşturduğu osteoporoz tedavi programı ile osteoporoz nedeniyle gelişebilen hastalık ve rahatsızlıkların rehabilitasyonun da üst düzey yeteneklere sahip bulunmaktadır.

Doktorunuzun değerlendirmesi sonucunda farklı tedavi modalitelerinden oluşan size özel belirlenmiş rehabilitasyon programı hazırlanır. Tedavi sürecinde fonksiyonel gelişmenize paralel olarak tedavi planınızda değişiklikler yapılabilir.

image
Hemen Randevu Al

Whatsapp Sohbet