+90 312 240 05 40 (Pbx) info@fizyocare.com.tr

Omurilik Yaralanmaları ve Rehabiltasyonu

Omurilik yaralanmaları, omurganın içinde yer alan merkezi sinir sistemine ait sinir dokusunun (medulla spinalis) travma ya da başka nedenlerle oluşan yaralanmaların genel adıdır. Sağlıklı bir insanda omurilik ve sinirler; kollar, bacaklar ve beyin arasında sinir iletimini sağlayarak, kol ve bacakların hareketinde ve duyuların beyinde algılanmasında rol oynarlar. Eğer omurilikte herhangi bir nedenle yaralanma olursa, bu durum vücutta duyu kayıplarına, tam ya da kısmi hareket kayıplarına yani felçlere neden olabilir.

İnme ( Felç) Rehabilitasyonu

İnme, dünyada çok sayıda insanı etkileyen en yaygın ve ciddi nörolojik problemdir. Beyin damarlarının tıkanması ya da yırtılması ve beyinde kanama olması sonucu oluşur. Kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedenidir. İnmeden sonra hayatta kalanların %50-70’i fonksiyonel bağımsızlığını yeniden kazanırken, %15-30’unda kalıcı sakatlık görülür.

Romatoid Artrit Bilgilendirme

Romatoid Artrit (RA), el ve ayak eklemleri gibi daha çok küçük eklemleri simetrik yani karşılıklı olarak tutan kronik, ilerleyici ve hastalık aktivitesi ilaçlar ile kontrol altına alınmadığında sakatlık gelişimi ile sonuçlanabilen bir romatizmal hastalıktır. Sadece küçük eklem tutulumu ile kalmayıp diz, kalça, omuz gibi büyük eklemleri de tutabilir. Dünyada en sık görülen iltahaplı romatizmal hastalıkların başında gelir ve eklemlerde en fazla tahribata ve şekil bozukluğuna (deformite) yol açan romatizmalardan biridir. RA tedavisinde hastanın hastalığı konusunda bilgi sahibi olması gelişebilecek deformiteleri yavaşlatmada faydalı olabilir.

Omuz Ağrısı Bilgilendirme Formu

Omuz ağrısı her yaş grubunda oldukça yaygın olarak karşımıza çıkan bir semptomdur. Genç yaşlarda daha çok darbe ve yaralanma sonucu omuz ağrısı görülürken, ilerleyen yaşlarda omuz ağrıları daha çok dejenerasyona (kireçlenmeye) bağlı olarak gelişir. Ayrıca bazı meslek grupları (halı dokumacıları ve duvar boyacıları gibi) ve sportif faaliyetlerde (tenis ve voleybol gibi) omuzun zorlanmasına bağlı omuz rahatsızlıkları daha sık karşımıza çıkmaktadır.

Kalça Ağrısı Rehabilitasyonu

Kalça patolojileri, uzun süreli ve ağır fonksiyonel sakatlığın, en önemli ve sık nedenleri arasındadır. Kalça eklemi vücut yükünü taşıyan eklemlerimizden biri olduğu için kireçlenme olasılığı fazladır. Hastalar kalça ağrısını genellikle kabalardaki ağrıyı ifade etmek için kullansalar da, aslında kalça ekleminin ağrısı kasıkta ve uyluğun ön yüzünde, hatta dizde hissedilebilir.

El ve Bilek Ağrıları

El ve el bilek ağrıları tolumumuzda oldukça sık görülmektedir. İnsan elinin yapısı oldukça karmaşık olup tenis raketini kavramamızı, kalem tutmamızı veya bir müzik aleti çalmamızı sağlayan pek çok karmaşık mekanizmayı içerir. Ellerimiz çevre ile ilişki kurmamızı sağlayan en önemli araçlarımızdır. Bu yüzden el ve el bileği hastalıklarının doğru teşhis ve tedavisi çok büyük bir öneme sahiptir.

Dizde Kireçlenme

Kireçlenme veya artroz diz eklem kıkırdağının parlak ve pürüzsüz yapısının bozulması ve eklemin fonksiyonlarının bozulmasıdır. Kireçlenen dizde ağrı başlar. Zaman içinde eklem hareketleri kısıtlanır ve kireçlenme ilerledikçe bacaklar eğrilmeye başlar. Günlük hayatımızda pek çok harekete bağlı olarak diz eklemi çok fazla kullanıldığı ve vücut yükünü taşıyan eklemlerimizden biri olduğu için kireçlenme olasılığı da fazladır.

Diz Ağrısı Bilgilendir Formu

Diz vücuttaki en büyük eklemlerden biridir. Günlük hayatımızda pek çok harekete bağlı olarak diz eklemi çok fazla kullanıldığı ve vücut yükünü taşıyan eklemlerimizden biri olduğu için yaralanma, kireçlenme olasılığı da fazladır. Lokalize edilemeyen, yaygın diz ağrıları genellikle eklem içi hastalıklardan (menisküs lezyonları, çapraz bağlar, eklem kıkırdak lezyonları gibi) kaynaklanırken; lokalize edilebilen, bölgesel diz ağrısı daha çok eklemi çevreleyen anatomik yapıların patolojilerinden (tendinit, bursit gibi) kaynaklanır.

Dirsek Ağrıları

Dirsek ağrısı özellikle dirseğe komşu olan yumuşak dokuların yaralanmaları oldukça yaygındır. Ağrı eklem ve çevre yumuşak dokudaki hastalıklardan kaynaklanabileceği gibi boyun, omuz ve el-el bileği hastalıkları da dirsekte yansıyan ağrılara neden olabilir.

Boyun Fıtığı

Boyun ağrısının en önemli nedenlerinden olan boyun fıtığı, boyun omurları arasındaki disk yapısının etrafındaki liflerin yırtılarak disk içi yapının (nükleus pulposus) sinir kanalına doğru çıkıntı yapmasıdır.

Boyun Ağrısı

Erişkin insanların yaklaşık %10’u hayatlarının bir döneminde boyun ağrısı çekerler. Boyun ağrısı sadece boyuna lokalize olabileceği gibi kol ağrısıyla birlikte de olabilir. Boyun ve kol ağrılarının yaklaşık üçte biri tekrarlar. Bel ağrısına göre boyun ağrısının sıklığı daha az ve çok az sakat bırakıcıdır.

Bel Fıtığı

Bel ağrısının en sık ve en önemli nedenlerinden olan bel fıtığı, omurlar arasındaki disk yapısının zorlanma, ağır bir yük kaldırma gibi aktiviteler sonrasında etrafındaki liflerin yırtılarak disk içi yapının (nükleus pulposus) sinir kanalına doğru çıkıntı yapmasıdır.

Bel Ağrısı

Bel ağrısı günlük yaşantımızda en sık karşılaşılan ağrı nedenlerinin başında gelmektedir. Bel ağrısı bir hastalık değil, bir belirtidir. İnsanların yaklaşık %80’i hayatları boyunca en az bir defa bel ağrısı ile karşılaşmaktadır. Bel ağrısı şiddetli ya da uzun süreli olan hastaların günlük ve iş yaşamları olumsuz yönde etkilenerek, yaşam kaliteleri belirgin şekilde bozulabilmektedir.

Ayak ve Ayak Bileği Ağrıları

Ayak ağrıları özellikle kadınlarda görülen sık karşılaşılan kas iskelet sistemi problemlerindendir. En önemli nedenleri aşırı kullanım, uygunsuz ayakkabı giyimi ve kolay unutulan tekrarlayan minör yaralanmalardır. İltihaplı romatizmal hastalıklarda da (romatoid artrit, gut, ankilozan spondilit gibi) genellikle ayak etkilenir. Diabetes mellitusda da ayak problemleri (charcot eklemi, ayak enfeksiyonları, diabetik nöropati gibi) görülebilir.

Ankilozan Spondilit

Ankilozan Spondilit (AS) özellikle omurga tutulumu ile seyreden kronik, ilerleyici ve hastalık aktivitesi ilaçlar ile kontrol altına alınmadığında sakatlık gelişimi ile sonuçlanabilen bir romatizmal hastalıktır. Omurganın hareketini sağlayan eklem ve bağlarda gelişen iltihap sonucunda, omurga hareketlerini yitirecek şekilde birbirleri ile kaynaşabilir. Omurga dışında kalça, diz ve ayak eklemlerinde de iltihaplanma görülebileceği gibi az sayıda hastada çeşitli iç organ bulguları gözlenebilir. AS tedavisinde hastanın hastalığı konusunda bilgi sahibi olması gelişebilecek deformiteleri yavaşlatmada faydalı olabilir

Multiple Skleroz (MS) Rehabilitasyonu

Multiple skleroz (MS) santral sinir sisteminin kronik demiyelinizan enflamatuar bir hastalığı olup multifokal nörolojik tutulumla seyreder . 40 yaş altında en sık engel oluşturan nörolojik hastalıktır. Dünyada 2.5 milyon, ülkemizde yaklaşık 50000 MS’li olduğu tahmin edilmektedir. Beyinde ve omurilikte demyelinizan plaklar görülür. Kesin nedeni henüz belli değildir. Otoimmün bir hastalık olduğu, hastalığın gelişmesinde immün sistemin rol oynadığı kabul edilmektedir. Yürüyüş, koordinasyon, mesane ve cinsel fonksiyonlarda yaygın etkilenme ile beraber hastaların çoğunda fonksiyonel ve bilişsel bozukluk gelişir.

Yüz Felci (Fasiyal Paralizi)

Yüz felci (fasiyal sinir paralizisi) (FSP) kraniyal motor sinirler içinde fonksiyonu en çok bozulan sinirdir. Fasiyal paralizide tipik olarak tek taraflı yüz kaslarında kuvvetsizlik, alın ve ağız köşesinde sarkma, bunlara bağlı yüzde asimetri, göz ve ağız kapanmasında güçlük saptanır. Tat duyusunda azalma/kayıp, gözyaşı veya tükürük bezlerin salgılarında değişiklik de görülebilir. Kulak ağrısı ya da işitme güçlüğü eşlik edebilir.

Kırık Rehabilitasyonu

Kırık, kemik ve/veya kıkırdak bütünlüğünün bozulmasıdır. Tıbbi olarak çatlak diye bir şey yoktur. Halk arasında çatlak denen tabir yerinden oynamamış kırıklar için kullanılmaktadır. Kırık oluştuğunda buna ayrıca yumuşak doku yaralanmaları da eşlik eder. Kırık tedavisinin ilk önemli aşaması ortopedistlerce gerçekleştirilir. Bu aşamada yapılan tedavi sonraki rehabilitasyon aşamalarını da etkiler. Kırığın durumuna göre kırık olan bölge alçıya, atele alınır ya da opere edilir ve kırığın iyileşmesi için bir süre immobilizasyon (hareketsizlik) gerekir. İmmmobilizasyonun uzaması nedeniyle eklem sertliği, kas atrofisi (kas erimesi) gibi sorunlar gelişebilir. Kırık rehabilitasyonunda amaç yaralanma öncesi fonksiyonelliğin tekrar kazandırılmasıdır.

Skolyoz Tedavisi

Skolyoz tedavisi, durumun şiddetine, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında takip ve izleme, fizik tedavi, egzersiz, korse takma, Fizyocare Fizik Tedavi Merkezi yöntemleri ve cerrahi müdahale bulunabilir.

image
Hemen Randevu Al

Whatsapp Sohbet