+90 312 240 05 40 (Pbx) info@fizyocare.com.tr

Serebral Palsi

Serebral Palsi

Serebral palsi (SP), “gelişim gösteren fetal ya da bebek beyninde meydana gelen nonprogresif(İlerleyici özellik göstermeyen) lezyonlar sonucunda; hareket ve postür gelişimini etkileyerek aktivite limitasyonuna sebep olan, hastalıklar grubudur” şeklinde tanımlanır. Serebral palsinin tanısı için 3 temel kriter vardır: hareket ya da postürü değiştiren nöromotor kontrol zaafiyeti, statik beyin lezyonu, beyin hasarının doğumdan önce ya da yaşamın ilk yıllarında olması. Bu kriterlerin genişliği nedeniyle, serebral palsi klinik görünüm, etiyoloji ve patoloji yönünden son derece heterojen(farklılık gösteren) bir tanıdır. Beyin hasarı ilerleyici olmasa da, SP’nin klinik tablosu etkilenen birey büyüdükçe ve geliştikçe zamanla değişir. Bu hastalık çocukluk çağı engelliğinin en sık sebebidir.

Doktorunuzun değerlendirmesi sonucunda farklı tedavi modalitelerinden oluşan size özel belirlenmiş rehabilitasyon programı hazırlanır. Tedavi sürecinde fonksiyonel gelişmenize paralel olarak tedavi planınızda değişiklikler yapılabilir.

image
Hemen Randevu Al

Whatsapp Sohbet