+90 312 240 05 40 (Pbx) info@fizyocare.com.tr

BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi 
Kamera ile İzleme ve Görüntü Depolama Politikası

-1- Video Kamera İzleme Politikası'nın Amacı ve Kapsamı

BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Firma Adı tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

-2- BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’nin Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi
BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi binalarında ve tesislerinde çalışanların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde asılan ya da diğer şekillerde çalışanların erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından güvenliğin sağlanması ve amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.
-3-Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı
BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması, denetim amacıyla BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.


-4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı
    
   Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, Güvenlik Birimi ve Bilgi İşlem departmanında yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  

-5- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

    BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;

Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
Görev değişikliği olan yada işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlar ile ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 
Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
Özel Nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
Veri İşleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.-6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

 Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 15 günsüreyle saklanmaktadır. 15 günün geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

-7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi

    BB Balaban Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi’nin video kameralar ile izleme faaliyeti, personellerine aydınlatma politikası ve ön aydınlatma bildirimler çerçevesinde bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, bina ve tesis girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

image
Hemen Randevu Al

Whatsapp Sohbet